• เพศ : ชาย
 • ป.ตรี สาขาวิศวกรรม เครื่องกลโรงงาน, อิเล็คทรอนิคส์
 • ความสามารถอ่านเอกสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

6 hours ago

 

Applied
 • At least 1 years experience in Manufacturing
 • PLC Programming, Automation Engineer, Robotor
 • Willing to work Samutsakhon

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร / โรงงาน
 • เพศ ชาย , หญิง 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปริญญาตรี

24-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree Electrical Engineering.
 • Able to work at Mahachai ,Samut Sakhon province.
 • Understand and develop the product positioning

24-Jul-17

 

Applied
 • 3-5 Yrs experience in Electrical or Instrumental.
 • Experience in Project Management/Construction Mgt.
 • Able to work in Samutsakorn Plant.

23-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • เพศ : ชาย อายุ : 20 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

22-Jul-17

 

Applied
 • 5+ years of work experience in Maintenance
 • Strong Leadership and Management Skills
 • Have knowledge for Safety Awareness

21-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Electrical, Mechanical
 • Good knowledge of Mechanical Part
 • 5 -10 years experiences in Automation / PLC

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงานระบบไฟฟ้า
 • เพศ ชาย วุฒิปวช.-ปวส.
 • มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้าเป็นอย่างดี

21-Jul-17

 

Applied
 • ดูแลงานระบบไฟฟ้า
 • เพศ ชาย วุฒิปวช.-ปวส.
 • มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้าเป็นอย่างดี

21-Jul-17

 

Applied
 • ชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล/ไฟฟ้า
 • เอาใจใส่ในงานที่ได้รับมอบหมาย

20-Jul-17

 

Applied
 • experience in All Engineer
 • Electrical Engineering, Mechanical Engineering
 • Maintenance Engineering

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, agednot over 40years old.
 • Bachelor Degree in Electrical Engineering.
 • 2 years of experience in Electronic Design

18-Jul-17

 

Applied
 • at least 2 year in production improvement
 • Bachelor degree in Engineer
 • able to work in Samutsakorn

17-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.