• ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการไฟฟ้า
 • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและชิ้นงาน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

20 mins ago

 

Applied
 • Male/Female, age 22-27 years old
 • Bachelor's in Electrical, Mechanical, Civil
 • 0-4 experience in facility management, repair

27 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 23-27 years old
 • Bachelor's in Mechanical, Electrical, IE
 • 1-3 years’ experience in production

28 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Commissioning, Servicing, assembly & installation
 • Coordinate with the production of the system
 • Troubleshooting and inspecting equipment issues

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Engineering management
 • Engineering manpower, Utilization and Outsources
 • Budget control mechanical and equipment maintenanc

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Design PLC, HMI, Robot system
 • Factory Automation equipment
 • Electrical & Control Engineering

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมแมคคาโทรนิคส์
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปีในตำแหน่ง Engineer
 • สามารถทำงานวันเสาร์เดือนละ 1 ครั้งได้

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 – 30 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • ปวช.หรือ ปวส.(ต้องจบระดับปวช.ก่อนเท่านั้น)
 • ติดตั้งเครื่องจักร/อุปกรณ์ใหม่ด้านไฟฟ้าที่ได้รับมอ

15 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรม
 • ปริญญาตรี/วิทยาศาสตร์
 • ใช้ภาษาอังกฤษ ได้ อ่าน/เขียน

15 hours ago

 

Applied
 • Methods Engineer
 • 5 years working experience
 • manufacturing

15 hours ago

 

Applied

Quality Engineer

ABB Limited

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Bachelor’s degree in Electrical or Industrial
 • Bachelor’s degree in Electrical or Industrial
 • Local residents and ability to communicate

15 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, age between 22-26 years old.
 • Knowledge in automobile production processes
 • written and spoken English, TOEIC 450 up

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • วางแผนซ่อมบำรุง, การตัดสินใจแก้ไขปัญหา

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 - 35 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม PLC
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปี

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 - 35 ปี
 • สาขาอิเล็คทรอนิกส์หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ออกบริการงานนอกสถานที่ ติดตั้งและบริการ แก้ไขปัญหา

22 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรม สาขา อิเล็คทรอนิกส์,ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์การจัดการงาน New Model 3 ปี ขึ้นไป
 • ประสานงาน New Model ที่เกี่ยวข้องกับ Automotive

24-Apr-17

THB20k - 25k /month

Applied
 • วางแผนงานด้านวิศวกรรมในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
 • ควบคุมระบบการทำงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 • ประสานงานกับหน่วยงานการผลิตหรือหน่วยงานอื่น

24-Apr-17

 

Applied
 • To setup the improvement program for improving
 • To maintain and improve the predictive maintenance
 • To supply the new material/spare parts

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Field Service Engineer
 • technical support
 • X-Ray

24-Apr-17

 

Applied
 • Engineers (ALL Levels) to work in Teparuk Plant
 • Bachelor or Master degree in Engineering
 • Fresh-Grads ARE WELCOME

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 23-28 years old
 • 1-3 years working experience
 • Bachelor degree in Computer Engineer, Mechanical

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Insure all customer requirements are implemented
 • Contribution Margin control and action
 • Follow up customer satisfaction

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Insure all customer requirements are implemented
 • Contribution Margin control and action
 • Follow up customer satisfaction

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • SMT
 • EMS Business
 • BOM/Revised/Control Production Plan

24-Apr-17

 

Applied
 • ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแผงเกจควบคุม
 • ติดตั้งระบบไฟฟ้าตัวเครื่องยนต์
 • ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าที่ชำรุดให้ใช้งานได้

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีใบ กว.

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • มีใจรักงานด้านบริการ
 • ชอบงานด้านการสื่อสาร ประสานงานและตอบคำถามลูกค้า
 • มีความรู้ด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 21-35
 • Vocational degree or higher
 • Knowledge of electronic and electricity

24-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female not over 30 years old
 • Bachelor degree of Quality Engineer
 • 2 Years up for experience in Quality Engineer

24-Apr-17

 

Applied
 • Male only and Thai nationality
 • Degree in Electrical or Mechanical Engineering
 • 3 years in the position of Maintenance Engineer

24-Apr-17

 

Applied

Quality Engineer

Abatek (Asia) Co., Ltd.

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Bachelor’s degree in Industrial or Mechanical
 • Knowledge of Quality Management System, ISO
 • Good command of English

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงานซ่อมบำรุงในโรงพยาบาล
 • เพศชาย อายุ ขั้นต่ำ 20-35 ปี
 • ปวช.- ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง ,อิเล็กโทรนิค,ช่างกล

23-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23-33 ปี
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องยนต์ / ไฟฟ้า
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

23-Apr-17

 

Applied
 • Thai national, age between 25 - 35 years
 • degree in Engineering (IE, ME, EE, Instrument)
 • 3 years’ experience in Quality Engineering

23-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปี ทางด้านงานซ่อมบำรุง
 • ซ่อมบำรุง,ตัดต่อระบบไฟฟ้า
 • งานอะไหล่เครื่องจักรต่างๆ ของบริษัท

22-Apr-17

 

Applied
 • ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้า
 • เพศ ชาย อายุ 22-30 ปี

22-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1-5 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1-5 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

21-Apr-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานระบบไฟฟ้า ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Apr-17

 

Applied
 • work for one of the biggest Japanese companies
 • opportunity to brash up your Electrical Engineer
 • degree in Electrical Engineering or other related

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 22-30 years old, Thai nationality
 • 0-5 years experience in Products Design / R&D
 • Bachelor's in Electrical or Mechanical Engineer.

21-Apr-17

 

Applied
 • Manage Test section to produce product
 • Maintain Test equipment to get a high performance
 • Investigate for new tools and necessary equipment

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • To perform engineering in production process
 • Failure analyzed and prevention of production
 • Initiates and directs procedures

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
 • ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอื่นๆ ขึ้นไป
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง

21-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าระบบ ภายในอาคาร
 • ปวช. ขึ้นไปสาขาไฟฟ้ากำลัง
 • ประสบการติดตั้งเดินระบบไฟฟ้าอย่างน้อย 1 ปี

21-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 25-35 years old
 • Bachelor degree in Electrical / Control Engineer
 • 2-5 years working experience

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree of engineering or electrical
 • Male, aged between 23-30
 • Experience in modern farm equipment

21-Apr-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่และมีประสบการณ์ มากกว่า 1 ปี

21-Apr-17

 

Applied
 • ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 22 ปี
 • ซ่อมรถ Forklift

21-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.