• ประสบการณ์การทำงาน มาอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกรไฟฟ้า
 • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบขับขี่และทำงานต่างจังหวัดได้

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า ,โยธา
 • มีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนตัว พร้อมใบขับขี่ถ
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด และย้ายสถานที่ทำงาน

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Engineering
 • Able to use AutoCAD
 • Have own car with license and travel upcountry

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male not over 30 Years old
 • Graduated in higher vocation in electronics
 • Work experience in any electronics manufacturer

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree Engineer in Metallurgy,Material
 • Production, I.E.
 • Male/Female age not over 27 year

5 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor’s Degree in Production, Electrical
 • At least 7 - 10 years of experience
 • Good command of the English language

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปีป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านระบบไฟฟ้าควบคุม
 • สามารถเขียนโปรแกรม PLC Mitsubishi ,Drive

13 hours ago

 

Applied
 • 5 years working experiences
 • Good command of spoken and written English
 • Knowledge in MS & AutoCAD

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelors Degree in Mechanical or Electrical
 • Able to communicate in English
 • 3-5 years in rotating machine Pump

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมโยธา
 • ออกแบบ ควบคุมการผลิตภายในโรงงาน
 • มีใบ (กว.) หรือมีคุณสมบัติในการสอบ (กว.)

19 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมโยธา
 • ออกแบบ ควบคุมการผลิตภายในโรงงาน
 • มีใบ (กว.) หรือมีคุณสมบัติในการสอบ (กว.)

19 hours ago

 

Applied
 • ปวช., ปวส., ปริญญาตรี
 • Drawing / design circuits using Auto-Cad
 • calculate the size of electric device specificatio

19 hours ago

 

Applied
 • ม.6 , ปวช หรือ ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • Wiring Control Panel (ตู้ไฟฟ้าตามแบบ),
 • สามารถอ่านแบบไฟฟ้าได้ (ตาม Dwg.) พิจารณาเป็นพิเศษ

19 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, age between 22-26 years old.
 • Knowledge in automobile production processes
 • written and spoken English, TOEIC 450 up

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ ไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์ , เครื่องกล
 • มีรถยนต์ส่วนตัว
 • มีผลตอบแทนจากยอดขาย

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • SMT
 • EMS Business
 • BOM/Revised/Control Production Plan

19 hours ago

 

Applied
 • Male/Female not over 35 years old
 • Bachelor degree of Quality Engineer
 • 5 Years up for experience in Quality Engineer

19 hours ago

 

Applied

Quality Engineer

Abatek (Asia) Co., Ltd.

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Bachelor’s degree in Industrial or Mechanical
 • Knowledge of Quality Management System, ISO
 • Good command of English

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Familiar with motorcycle certification process
 • Good command of English
 • Bachelor degree in Electrical Engineering

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Electronics
 • Electronic Manufacturing
 • Purchasing, Suppliers

24-Jul-17

 

Applied
 • การศึกษาระดับปวช. หรือสูงกว่า
 • รับนักศึกษาจบใหม่
 • มีมนุษยสัมพันธ์และมึความรับผิดชอบสูง

24-Jul-17

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • Support customer cliam & in-process problem
 • co-ordinate in new model with R&D & customer
 • experience in support & manage line claim problem

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • พนักงานฝ่ายผลิตแผนก Laminate
 • บางปู , สมุทรปราการ
 • วุฒิ ปวสสาขาช่างกล,ช่างยนต์,ช่างไฟ,ช่างอุตสาหกรรม

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied

Service Engineer

ABB Limited

Bangkok Area - Samutprakarn

 • degree in Electrical Engineering
 • 7 years of experience in LV/MV switchgear
 • sound knowledge in measurement usage, safety

24-Jul-17

 

Applied
 • 0-3 Years experience.
 • Negotiate salary upon your experience
 • มีห้องพักใกล้บริษัทให้เช่าราคาพนักงาน

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ ภายในสาขา เช่น หลอดไฟ
 • ติดตั้งและต่อเติมอุปกรณ์ภายในสาขา
 • เดินสายไฟ เก็บสายไฟ

24-Jul-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 30-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเลคโทรนิค
 • ประสบการณ์ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

24-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor Degree of engineering or electrical
 • Male, aged between 23-30
 • Experience in modern farm equipment

24-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • มีความรู้ระบบคุณภาพ ISO 9001,14000,GMP, HACCP
 • มีภาวะผู้นำและทักษะในการบริหารและพัฒนาทีม

24-Jul-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 – 30 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • ปวช.หรือ ปวส.(ต้องจบระดับปวช.ก่อนเท่านั้น)
 • ติดตั้งเครื่องจักร/อุปกรณ์ใหม่ด้านไฟฟ้าที่ได้รับมอ

24-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ ออกแบบไฟฟ้าระบบไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน และเขียนได้

24-Jul-17

 

Applied
 • Develop firmware for assisting in Power Converter
 • Develop firmware for Power Electronic systems
 • Execute software development to project schedule

23-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สามารถออกแบบระบบไฟฟ้า
 • ใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี

23-Jul-17

 

Applied
 • สามารถออกงานต่างจังหวัดได้
 • บริการออกไปติดตั้งอุปกรณ์ให้ลูกค้า
 • เพศชาย ทุกช่วงอายุ

23-Jul-17

 

Applied
 • Experience in Electrical Rack assemblies
 • Degree in Electrical Engineering or related fields
 • 5 years’ experience in project management

23-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Senior Process Engineer, Electronics
 • Wave Soldering
 • Vision Auto inspection, Vision builder

22-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • สาขาสำรวจ ,ประเมินราคา ,สาขาไฟกำลัง ,สาขาเครื่องกล
 • มีทักษะเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์

22-Jul-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • วางแผนซ่อมบำรุง, การตัดสินใจแก้ไขปัญหา

22-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor's in IE, Production Engineer
 • 0-3 years in Control project, ISO System
 • Knowledge ISO/ TS16949

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, age 24-28 years old
 • Bachelor's degree in Mechanical or Mechatronics
 • 0-3 years’ experience in machine design

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Ph.D. in EE, Physics and Mechatronics or related
 • Computer programming languages, automated data
 • Good English and excellent verbal communication

21-Jul-17

 

Applied
 • Insureall customer requirements are implemented
 • Monitor margin and enforce program managers
 • Male/ Female minimum 6 years experience

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Insureall customer requirements are implemented
 • Monitor margin and enforce program managers
 • Ensure that KPI is achieved

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Graduated in Engineering
 • Good command in English both written and spoken
 • Have direct experience 2 years up for senior

21-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in electrical, mechanical, Indus
 • Improve product to reduce cost (VAVE).
 • Good command in written and spoken English.

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, Male, age 20 - 35 years old
 • Diploma in Electrical, Refrigeration or related
 • Have service mind and team player

21-Jul-17

 

Applied
 • สามารถปฏิบัติงานที่บางปูได้
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรอุตสาหการ /Material Engineer
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

21-Jul-17

 

Applied
 • Do Production Technical Engineering.
 • Bachelor’s degree or above in Electronic Engineer
 • Do Production Technical Engineering as Guidelines

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Make care SMT Section according to guidelines
 • Male/Female, Bachelor’s degree or above
 • Experience 1 year in SMT process

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.