• วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี ด้านโปรแกรม PLC
 • มีโบนัส มีประกันชีวิตกลุ่ม (อุบัติเหตุ)

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Engineering
 • At least 2 years experience in management system
 • Mature and able to work independently

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • high precision automated processing
 • placement of optical elements
 • VB.net, Lab View, Mat lab, C++

20 hours ago

 

Applied
 • high precision automated processing
 • placement of optical elements
 • VB.net, LabView, Matlab, C++

20 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี มีประสบการณ์งานด้านวิศวะ
 • ใช้โปรแกรม MSOffice และโปรแกรมเฉพาะทางวิชาชีพได้ดี
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน และเขียนได้ดี

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วิศวกรไฟฟ้า Project Engineer Automation Engineer
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ปฏิบัติงานเขต คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี

20 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Coordinate with customers and internal teams
 • Know your customers' expectation
 • Excellent command in English

20 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, age 23-30 years old
 • Bachelor’s degree in Electronics Engineering only
 • Knowledge in Electrical Circuit, PCB, PCBA

18-Jan-17

 

Applied
 • Male, age 22-25 years old
 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineering only
 • 0-2 years experience in Engineer

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical, Electrical or IE
 • 1-3 years in process and project in manufacturing
 • Drawing skill as Solid work and Auto Cad

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, age 23-27 years old
 • Bachelor degree Electrical,Mechanical,Industrial
 • At least 1-3 years Product Design Engineer

18-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s in Mechatronic, Mechanical Engineering
 • 1-3 years experience in Production, Design
 • Drawing skill as Solid work, Auto cad

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Electronic, Electrical
 • Design assembly process and standard work.
 • Documentation of ISO, ACE, 5S+Kaizen of section.

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 5+ years’ experience
 • within fiber optics communication industries
 • Fluent in both Thai and English.

18-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical, Electrical.
 • Support Yield & Productivity Improvement.
 • Able to use AutoCad.

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. หรือ ปริญาตรี ด้าน ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป / สัญชาติไทย
 • ดูแล ตรวจสอบ เครื่องจักร ตามบริษัทของลูกค้า

18-Jan-17

 

Applied
 • QA Engineer, QA Manager
 • Quality System
 • Quality of Process & Product

18-Jan-17

 

Applied
 • Degree in Electronics/Electrical/Mechanical.
 • Experience in X-ray, XRF and XRD field.
 • Good command in English.

18-Jan-17

 

Applied
 • ศึกษาข้อมูลสินค้าและ App. ของบริษัท
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บริหารงานขายให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 29
 • งานท่อน้ำทิ้งภายนอกอาคาร
 • งานถังบำบัด,ถังน้ำดี

18-Jan-17

 

Applied
 • Coordinate with customers and internal teams
 • Know your customers' expectation
 • Excellent command in English

18-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Engineering
 • Experiences in multinational manufacturing
 • Understand Lean and Six Sigma concept

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Mechanical or Electrical Engineering
 • Experience and knowledge of Automotive sector
 • Strong sales and/or business development track

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or Higher in Electrical, Mechani
 • Work experience in electrical and mechanical
 • Excellent customer- and service orientation.

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Engineering Major Electrical,
 • Male age 22 – 26
 • Welcome new graduate

18-Jan-17

 

Applied
 • BE degree in Automation or Mechatronic Engineering
 • 1-2 years working experience
 • Excellent communication skills

17-Jan-17

 

Applied
 • Quality engineer, customer side, mobile, molding
 • Report to QE Manager, dotted line to QE Director
 • Mechanical and Electrical Engineering graduated

17-Jan-17

THB45k - 55k /month

Applied
 • Search potential vender for material part
 • Negotiate with vender for pricing
 • Good English and negotiation skill

17-Jan-17

 

Applied
 • Male or female age 22-25 years
 • Experience in the product development / R&D
 • Good command in English

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Plan and forecasts customer future requirements.
 • Monitor quality delivery and product and cost
 • Co-ordinates and implements customer business

17-Jan-17

 

Applied
 • Having experience in EMS, Camera or Electronics
 • Strong knowledge in Testing and Inspection
 • Good English communication

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop and maintain cost models
 • Lead the quarterly cost/ time reduction proje
 • Sourcing the best pricing value for new product

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • A bachelor’s degree or higher in Engineering.
 • 5 years experience in an electronic manufacturing
 • - Efficiently manage all aspects for new or quick-

17-Jan-17

 

Applied
 • Having experience in EMS, Camera or Electronics
 • Strong knowledge in Testing and Inspection
 • Good English communication

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in an EMS Company, SMT Process Engineer
 • Stong foundation in process control measures
 • Experience in stencil design, Solder paste

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 – 35 ปี
 • ดูแลและบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร
 • ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ระบบปรับอากาศ โทรศัพท์

17-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์
 • สนใจงานด้านการวิจัย

17-Jan-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • 2 years of experiences in Test Engineering
 • experience in EMS or Electronics manufacturing
 • knowledge in Testing and Inspection equipment,

17-Jan-17

 

Applied
 • ปฏิบัติงานตามระบบบริหารงานคุณภาพของบริษัทฯ
 • ประสบการณ์ 2-5 ปี ในตำแหน่งพนักงานฝ่ายประกันคุณภาพ
 • คุ้นเคยกับ ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 900

17-Jan-17

 

Applied
 • วางระบบงาน Maintenance ทั้งระบบ
 • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า/เครื่องกล
 • ประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุง 5 ปี ขึ้นไป

17-Jan-17

 

Applied
 • Male/Female 25-35 years old
 • degree in Electronic/Electrical Engineering
 • 1-5 years in QE / SQE or QA/QC function

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, Male or Female, at 30 to 35
 • Degree in Mechanical, Electrical,Electromechanical
 • Experience Switchboard/Switchgear over 8 years

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, Male or Female
 • Age between 30 - 40 years old
 • degree or higher in Electrical of Engineering

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Design
 • Air conditioner
 • Electrical Engineer

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, Age 40 – 47 years, Thai Nationality
 • Degree in Engineering, Mechanical or Electrical
 • 10 years’ experience in maintenance function

17-Jan-17

 

Applied
 • Electronic Engineer, Telecommunication Engineer,
 • Mechanical Engineer, Mechatronic Engineer,
 • Production Engineer, IE Engineer, Electrical Eng.

17-Jan-17

 

Applied
 • Manager, Management Level,
 • Production, Manufacturing
 • Electronics, Mechanical Engineer

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Find new alternative source of supply
 • Sourcing Material
 • Experience sourcing in electronic

17-Jan-17

 

Applied
 • Mechanical Engineer background
 • 5-8 years experience
 • Good communication both of Thai and English

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Electronics, Electrical or any related
 • Male/Female,Thai Nationality, Age 25-30
 • 2-5 years working experience in Marketing, Sales

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.