• Bachelor's Degree or Higher
 • Electrical, Electrical Power,Instrumentation
 • Commission

7 hours ago

 

Applied
 • Male / Female, Age between 25 - 35 years old
 • Bachelor Degree in Engineering
 • 1-5 years experience in Instrumentation

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Electronic Engineer, Control.
 • At least 1-2 year experience in Sales role.
 • Able to travel upcountry.

23 hours ago

 

Applied
 • ดูแลรักษาระบบไฟฟ้า / ระบบแอร์ / ระบบระบายอากาศ /
 • บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree in Mechanical, Electrical, Electronics
 • 2-3 years experienced in Mechanical design
 • Good Skill of CAD program 2D & 3D

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor of Electrical Engineering
 • 3 years experience in engineering
 • Coordination of all technical activities

25-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor in Mechanical or Electrical
 • At least 3 years experience in engineering
 • Manage maintenance store.

25-Jul-17

 

Applied
 • วุติปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อายุ30 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 55 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 3 ปี

25-Jul-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงาน5ปีขึ้นไป
 • ปวช.,ม.6ขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า3เฟส

25-Jul-17

 

Applied
 • อายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี บริบูรณ์ในวันที่สมัคร
 • ผลคะแนน TOEIC 650 ขึ้นไป
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศได้

25-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรม สาขาแมคคาทรอนิค
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป - ประสบการณ์ 1-2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม AUTO CAD ได้ดี-ดีมาก

25-Jul-17

Base salary + high commission

Applied
 • ชาย อายุ 22 – 35 ปี
 • ปริญาตรี – โท ทุกสาขา / มียานพาหนะเป็นของตนเอง
 • ประสบการณ์การขายสินค้าอุตสาหกรรม 0 – 2 ปี

25-Jul-17

Base salary + high commission

Applied
 • Thai National, male or female, Age not over 35
 • degree in Mechanical, Electrical, Electronic
 • 1-2 years’ experience in Sales & Marketing

25-Jul-17

 

Applied
 • Direct liaison between product manager(s)
 • Execute project activities from the initiation
 • Generate engineering documentation packages

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวช,ปวส,ปริญญาตรี,สาขาช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • เพศชาย ไม่จำกัดอายุ

24-Jul-17

 

Applied
 • เชี่ยวชาญงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • มีใบกว.พิจารณาเป็นพิเศษ

24-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, สาขาไฟฟ้า
 • เสนอขายสินค้าให้กลุ่มเป้าหมาย
 • สร้างฐานลูกค้าใหม่/ดูแลฐานลูกค้าเก่า

24-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor in Mechanical or Electrical
 • At least 3 years experience in engineering
 • Manage maintenance store.

21-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor in engineering, science or any technical
 • Experience w/ renewable energy & energy management
 • Min. 2 years sales experience

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ , วิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะด้านการขาย และมีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, 30 - 38 years old
 • Bachelor’s Degree in ELECTRICAL/ELECTRONIC
 • Experience of 5 years up, specialized

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดูแลด้านประมาณราคาเพื่อประมูลงาน
 • ปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ด้านงานประเมินราคางานสร้างเครื่องจักร

20-Jul-17

 

Applied
 • จบ ปริญญาตีขึ้นไป ทางด้าน วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 • สัญชาติไทย
 • มีรถยนต์เป็นของตนเองและใบขับขี่

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์การทำงาน 2-5 ปี

20-Jul-17

 

Applied
 • Come and join us for excellent team work
 • Growing together with Growth company
 • Lean more about international business

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 years electrical engineering experience required
 • PV engineering experience preferred
 • Basic Salary Min. 35K THB

14-Jul-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.