• ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรม เกรดเฉลี่ย3.00ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานควบคุมกระบวนการผลิต
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

21-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 22-30 years old, Thai nationality
 • 0-5 years experience in Products Design / R&D
 • Bachelor's in Electrical or Mechanical Engineer.

20-Jan-17

 

Applied
 • Male, age over 22 years old. Thai nationality only
 • 0-3 year experience in a cost reduction
 • Sear new material and evaluate

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Electrical, Electronic
 • 5 years exp in Electronics or Automotive industry
 • Able to work at Bangbor

20-Jan-17

 

Applied
 • improve manufacturing process
 • Train and review manufacturing process to operator
 • Install and setup the new equipment for operation

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Draft drawing
 • Preventive Maintenance M/C plan
 • expense

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Sales and Technical support engineering operation
 • M&E Construction, Main / Sub Contractor
 • HVAC, Chiller and Facilities System

20-Jan-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 12 ปี
 • มีทักษะในการวางแผน ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการ

20-Jan-17

 

Applied
 • Support customer cliam & in-process problem
 • co-ordinate in new model with R&D & customer
 • experience in support & manage line claim problem

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Age between 23 – 30 years old.
 • Bachelor Degree in Engineering
 • Able to read and write in English or Japanese

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, age between 30 – 35
 • Bachelor degree in Engineering
 • Able to communicate in English or Japanese

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, age between 25 – 35 years
 • Must hold a valid Engineer license.
 • Able to communicate in English.

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or above in Electrical Engineer
 • PLC programming experience preferably
 • Good command in English (verbally and writing)

19-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
 • สามารถใช้งานโปรแกรม SCADA, PLC และLabview
 • สามารถใช้เครื่องมือวัดต่างๆ ได้ดี

19-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Industrial and/or Mechanical
 • 5 years’ experience in Silicone Keypad, Electronic
 • Good management skill in project management

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
 • เพศ ชาย ปวส. /ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

19-Jan-17

 

Applied
 • ชาย อายุระหว่าง 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มนุษยสัมพันธ์ดี เรียนรู้งานไว

19-Jan-17

 

Applied
 • Bechelor's degree in Electical Enginerring
 • Minimum 2-3 years experience in maintenance
 • To conduct preventive maintenance for machines

18-Jan-17

 

Applied
 • Degree in Electical or Machanical Engineering
 • Minimum 5 years experience in Maintenance
 • Labor relation law

18-Jan-17

 

Applied
 • A Bachelor’s degree in Engineering
 • Experience in a regulated business is required
 • Working knowledge of TPM, CMMS

17-Jan-17

 

Applied
 • Male / Female (Thai Nationality only)
 • Bachelor degree or higher in Electrical Engineer
 • Good computer skill in Microsoft Office

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • งานไฟฟ้าโรงงานและเครื่องจักรไฟฟ้า
 • วุฒิ ปวส.สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • วุฒิ ม.6 -ปวช.ต้องมีประสบการณ์ด้านไฟฟ้าโรงงาน

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (กำลัง)

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28-35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม

17-Jan-17

 

Applied
 • ช่างไฟฟ้า ดูระบบไฟฟ้า
 • เดินไฟแบบงานได้
 • ไม่จำกัดอายุ

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Maintenance of factory facilities and utilies
 • Manufacturer of Automotive parts
 • New setup with Overseas training

17-Jan-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree in Electrical Engineering.
 • At least experiences more than 3 years.
 • Computer literacy and Good command in English.

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.