• วุฒิการศึกปริญาตรี สาขา อิเล็คทรอนิกส์
 • ออกแบบ งานเครื่องกล โดยใช้ โปรแกรมประเภท 3D
 • มีความสามารถใช้โปรแกรม MS Office

5 hours ago

 

Applied
 • 8+ years experience Sales and Business Development
 • 5 years’ experience of leading a team
 • Experience of handling retails Industry

5 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า

9 hours ago

 

Applied
 • Knowledge in RF and Microwave is a must
 • Experienced in Electronics Manufacturing industry
 • Develop business plan & marketing programs

14 hours ago

 

Applied
 • Male, age 32 - 40 years old
 • Degree in Electrical, Mechanical Engineer
 • At least 5 years’ work experience in field

19 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor degree in Electronic Engineering
 • Age 35 -45 years Fluent in English, Japanese
 • 10 years in Electronic manufacturing

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Mechanical or Electrical Engineer
 • Age not over than 35 years old
 • experience in after sales service job

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 years of experience in technical serrvice job
 • Working experience in a technical service
 • People management skill and Communication skill

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering
 • Able to travel upcountry and overseas.
 • Finding and securing new businesses

19 hours ago

 

Applied
 • Test design, Implementation, and execution
 • 0 - 10 years exp. in software QA and testing
 • Basic microcontroller knowledge

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • PLC PROGRAM
 • AUTO CAD
 • มีความรับผิดชอบสูง

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age not over 30 years old
 • Degree in Mechanical, Electrical Engineer, IE
 • Good English Communication;New Graduate is welcome

19 hours ago

THB35k - 45k /month

Applied
 • Bachelor or Master Degree Telecommunication
 • More than 5 years experience
 • Having good knowledge in data communication

19 hours ago

 

Applied
 • 2-3 years experience in technical sales
 • Ideally, experience and knowledge in servicing
 • Experience in dealing with customers

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. ช่างไฟฟ้า
 • เพศชาย อายุ 20 – 35 ปี
 • มีประสบการณ์ 1 - 3 ปีขึ้นไป

19 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย ประสบการณ์ 8-10 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
 • มีความรับผิดชอบต่องาน

19 hours ago

 

Applied
 • 7 years’ work experience in selling products
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Electrical
 • Ability to travel domestically frequently

19 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Engineer
 • Must be familiar with instruction manual reading
 • Should have two to four year’s experience

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบและพัฒนาวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 • เพศ: ชาย/หญิง อายุ: 21-25 ปี ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรม Advance Design System

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Mega Project in Thailand
 • Rail industry
 • Good Command of English

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค
 • มีความซื่อสัตย์, รักในงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุไม่ตำกว่า 25 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า / เครื่องกล
 • สามารถเขียน หรืออ่านแบบไฟฟ้าได้ดี

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Supervise the construction according to plan
 • Monitor and report the progress of construction
 • Monitor and track the performance of the Inspector

23-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor Degree
 • More than 3 years experience
 • Have technical skill

23-Jan-17

 

Applied
 • Service engineer in semiconductor manufacturing
 • Monthly car alowance & mileage and 13 month bonus
 • Bachelor degree in Electronics Engineering

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Able to run equipment controlled PLC
 • Oversee and direct the installation of the entire
 • Modifying existing control systems

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Substation and technical and leadership , manager
 • Power , Delivery staff, consulting ,engineering
 • knowledge and engineering and design

23-Jan-17

 

Applied
 • Excellent communication and presentation skills
 • Excellent technical knowledge
 • Good team working skills

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 2 years working experience
 • Manages the specific customer location
 • Experience in production or R&D

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Sensors
 • Electronics
 • up country

23-Jan-17

 

Applied
 • ควบคุมมาตรฐานและดำเนินการตรวจสอบคุณภาพโครงการ
 • ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง
 • ติดตามผลการแก้ไขงาน Defect พร้อมเก็บข้อมูล

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Substation and technical and leadership , manager
 • Power , Delivery staff, consulting ,engineering
 • knowledge and engineering and design

20-Jan-17

 

Applied
 • Field Engineer
 • Electrical Engineer
 • Electronics Engineer

20-Jan-17

 

Applied
 • 3-5 year experience in project management
 • Bachelor or Master degree in Electrical Power
 • Have a driving license

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • High vocational or higher in Engineering
 • work experiance 1-5 years
 • good command of English

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Telecommunication
 • Strong experience in Autocad for M&E works
 • Support System Engineer for the drawing

20-Jan-17

 

Applied
 • Learn detailed design of material handling systems
 • Learn to work in an engineering team environment
 • Learn 3D modelling and plant design

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Supervise the implementation of the project
 • Supervision and inspection documents
 • Prepare report on the progress of various project

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Project Engineer, Electrical Engineer, Mechanical
 • Data Center, UPS, Fire Suppression System
 • Data center Monitoring System

20-Jan-17

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า Control เครื่่ืองจักร
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • ประสบการณ์ 1 ปี

20-Jan-17

 

Applied
 • Electrical design
 • Electrical design engineer
 • Electrical design manager

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering, Electrical
 • Male Thai nationality, age 30-40 years old
 • 5 years experience in Project.

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Sales and Technical Engineering operation
 • Automation control system, Low / Medium Voltage
 • Project management and solution consultancy

20-Jan-17

 

Applied
 • ผ่านงานดอนโดมิเนียมสูงไม่น้อยกว่า 5 โครงการ
 • ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้าหรือ เครื่องกล
 • ประสบการณ์งานไฟฟ้าหรือเครื่องกลไม่น้อยกว่า 10 ปี

20-Jan-17

 

Applied
 • Male or female, aged over 30 years old.
 • Bachelor’s degree or higher in mechanical
 • Business level fluency in English.

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 -35 ปี
 • ติดตั้งและซ่อมแซมงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า มอเตอร์
 • มีประสบการณ์ด้านเรื่องปั๊มต่าง ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศ

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25-30 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลงานติดตั้งงานระบบ ประปา ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการผู้รับเหมา

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมงานระบบไฟฟ้าของสระว่ายน้ำ
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการติดตั้งงานระบบไฟฟ้า

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิงทุกช่วงอายุ
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวไฟฟ้าหรือเครื่องกล
 • ประสบการ์ณ 5 ปีขึ้นไป

20-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.