• ซ่อมเครื่องและดูแลรักษาเครืองพื้นต่างๆของบริษัท
 • อื่นๆ เกี่ยวกับไฟฟ้าอิเล็กทรอนิค
 • ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป

18 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา, ไฟฟ้า
 • แบบงานก่อสร้าง (BOQ)
 • จัดทำเอกสารตั้งเบิกงวดงาน

18 hours ago

THB35k - 70k /month

Applied
 • Bachelor / Master Degree in Technical Field
 • Setup and repair machines to meet MTTR
 • Supervise / Advise Technician

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor/Master Degree in Electrical Engineering
 • Knowledge in suspension and HDD characteristic
 • A good command of English is required

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, Thai Nationality, 47-52 years old
 • Bachelor or Master degree in in Engineering
 • 5-10 years working experience of automotive

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • B.S. or M.S. degree in Mechanical, Electrical
 • 5-10 years Engineering experience
 • Solid understanding of Statistics, DOE

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 0-5 years Engineering experience
 • B.Eng. or M.Eng. in Mechanical, Mechatronics
 • Manufacturing Process Design Knowledge

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering.
 • Skills in supervising and training.
 • Good computer literacy such as MS office, CAD.

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Design existing models
 • Design new models
 • Lead the team in research and development.

29-May-17

Salary negotiable

Applied
 • mold, die, tooling, design engineer
 • solid work, autocad
 • drawing

29-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree / Master Degree in Electrical or Software
 • Experience 7 - 9 years.
 • Good knowledge on Electrical & Software system

29-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor/Master graduated in Engineering related
 • Experience 2 years.
 • Plan and design software for machines under CI

29-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Age 20-30 years old
 • Diploma of Technical,Electrician ,Mechanical
 • 0-5 year related field experience

29-May-17

 

Applied
 • C#, VB, .NET, JavaScript API and SQL
 • Software Development
 • MES , Oracle, ERP

27-May-17

 

Applied
 • Bachelor Degree Majoring in Mechanical
 • Experience PLC, HMI, Technical/Electrical Drawing
 • Strong verbal and written communication in English

26-May-17

 

Applied
 • Male, Age between 25 - 35 years old.
 • Good attitude and can work under pressure.
 • Can work in Ayutthaya province.

26-May-17

 

Applied
 • Facilities installed system maintenance
 • Automatic controller system.
 • Chiller / HVAC system.

26-May-17

 

Applied
 • Responsible for managing, planning and monitoring
 • In charge of controlling an implementation
 • Improve MTBF & MTTR for all machinery & equipment

26-May-17

 

Applied
 • Industrial Engineer
 • Excellent Mathematic/Statistics, Data Analysis
 • Indirect Material Planning & Control

25-May-17

 

Applied
 • NPI/ Process Engineering
 • SPC, TPM, CPI, Lean manufacturing, 6 Sigma
 • Yield Control Engineering

25-May-17

 

Applied
 • Failure analysis
 • C/C++ programming, MATLAB, VBA and SQL
 • Engineering skill

25-May-17

 

Applied
 • Degree in Electronics, Electrical
 • Experience of product testing in Electronics
 • Good command of written and spoken English

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Software Engineer
 • Test processes develop.
 • C,C++

25-May-17

 

Applied
 • Bachelor degree in mechanical engineering
 • Fluent in English
 • Develop concepts and details for new products

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher of Electronics, Mechanical.
 • At least 7 years of work experience in IC assembly
 • Good command of spoken and written English.

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in mechanical engineering
 • Good written and speaking English.
 • Fluent Computer literacy.

25-May-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in engineering, Mechanical, Electrical
 • 3 years of related experience
 • Team player, with a positive attitude

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • บริหารจัดการงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุงเครื่องกล
 • จัดทำระบบ TPM ในหน่อยงานที่รับผิดชอบ
 • บริหารจัดการระบบการจัดเก็บ Spare part

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • In charge of electrical system in the plant
 • Plan and implement power system maintenance
 • Development opportunity.

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Age between 26 - 35 years old
 • Degree in Mechanical, Electrical Engineer, IE
 • Good Command in English

24-May-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • CQE, Customer, Cutomer Quality Engineer
 • Medical device, Automotive part
 • Coordinates and supports concerned staff

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Engineering
 • 2-5 years direct experience in Electronic
 • Understanding of ISO 9001: 2000, ISO 14000, ISO/TS

24-May-17

 

Applied
 • A degree engineer in computer or control
 • Capable to use software application for electrical
 • Familiar with Industry Standard SEMI-S2, UL and CE

24-May-17

 

Applied
 • maintenance and manufacturing and lubricants
 • machine , run efficiency, cost and plan
 • maintain , service standard and optima

23-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.