• มีทักษะในการนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า
  • มีความขยัน รักงานขาย - งานบริการ
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านเครื่องมือวัดโทรคมนาคม

23-Jun-17

Base salary + high commission

Applied
  • 8-15 years experience in Electric chemical Plant.
  • Male age 30-45 years old.
  • MIS reports, Project progress report, Engineering.

22-Jun-17

THB70k - 120k /month

Applied
  • maintenance and manufacturing and lubricants
  • machine , run efficiency, cost and plan
  • maintain , service standard and optima

22-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.