• สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบติดต่อประสานงาน
  • เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • ทักษะภาษาอังกฤษดีมาก
  • เคยมีประสบการณ์ด้านการสอน
  • เคยประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจ

08-Dec-16

 

Applied
  • Female English Interpreter
  • Handle Secretarial and administrative tasks
  • Multitasking, work in dynamic environment

08-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.