• มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Office (Excel) ในระดับดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Be able to use English fluently in teaching.
 • Postgraduate diploma, master’s degree or PhD
 • Be able to work full-time and reside at the school

13-Jan-17

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Be able to use English fluently in teaching.
 • Postgraduate diploma, master’s degree or PhD
 • Be able to work full-time and reside at the school

13-Jan-17

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Be able to use English fluently in teaching.
 • Postgraduate diploma, master’s degree or PhD
 • Be able to work full-time and reside at the school

13-Jan-17

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Be able to use English fluently in teaching.
 • Postgraduate diploma, master’s degree or PhD
 • Be able to work full-time and reside at the school

13-Jan-17

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • สื่อสาร (ฟัง พูดอ่าน เขียน) ได้ในระดับดีมาก
 • มีประสบการณ์ในการดูแลนักเรียนหอพัก
 • สามารถจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษได้

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • สื่อสาร (ฟัง พูดอ่าน เขียน) ได้ในระดับดี
 • ใช้ MS Office และ Internet ได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถจัดทำเว็บไซต์ห้องสมุดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.