• ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา / อายุ 25-35 ปี
  • ประสบการณ์ในงานทะเบียนของสถาบันการศึกษา
  • สามารถใช้ MS Office ได้ในระดับดี-ดีมาก

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.