• มีใจรักในงานบริการ บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจการบิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ได้

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบภาระงานสอน
 • ผลิตผลงานวิจัย การบริการวิชาการ และงานประกันคุณภาพ
 • ให้คำปรึกษานักศึกษา นิเทศโครงการการเรียนรู้

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบภาระงานสอน
 • ผลิตผลงานวิจัย การบริการวิชาการ และงานประกันคุณภาพ
 • ให้คำปรึกษานักศึกษา นิเทศโครงการการเรียนรู้

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบภาระงานสอน
 • ผลิตผลงานวิจัย การบริการวิชาการ และงานประกันคุณภาพ
 • ให้คำปรึกษานักศึกษา นิเทศโครงการการเรียนรู้

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree
 • Relevant experience working with children
 • Experience of working in an international school

19-Jan-17

 

Applied
 • Experience teaching Thai
 • Experience working with children
 • A minimum of four years relevant teaching experien

19-Jan-17

 

Applied
 • Degree and/or professional Librarian qualification
 • Relevant experience working with children to suppo
 • Experience of working in an international school

18-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.