• จบปริญญาตรี จากสาขาที่เกี่ยวข้องหรือสายวิทย์-คณิต
  • สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างชัดเจน
  • รักเด็ก ใจเย็น ร่าเริง สดใส ยิ้มแย้ม สุภาพ

22-Feb-17

 

Applied
  • Teaching within Primary 1-6
  • Experience in teaching or training young people
  • Supporting language translation needs

22-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.