• ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • เงินเดือน 18,000 บาท++ (ยังไม่รวม Incentive)
 • มีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 hours ago

THB16k - 30k /month

Applied
 • Bachelor’s degree in Linguistics or related field
 • Teaching Thai language for foreigners
 • Thai Citizen only

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ เอกภาษาอังฤษ
 • ความรู้ทางภาษาอังกฤษดีทั้ง Conversation ฿ Grammar
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทางสถาบันมีแผนการสอนให้

21-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • เงินเดือน 15,000 บาท++ (ยังไม่รวม Incentive)
 • มีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Oct-16

THB16k - 30k /month

Applied
 • Previous experience with international education
 • 1-2 years’ experience in education consultancy
 • Good command of English

20-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • จัดทำงานวิจัยสถาบัน
 • ระดับปริญญาโท สาขาการวิจัยการศึกษา
 • SPSS/Excel

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • สามารถจัดทำแผนการฝึกอบรม
 • มีทัศนคติที่ดี คิดบวก
 • มีความรอบรู้ ในสายงานผึกอบรมแก่พนักงานโรงแรม

20-Oct-16

 

Applied
 • 3+ years - working as a UK Education Consultant
 • Permanent, Monthly Salary & Commission
 • Medical Insurance

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ในระดับฟังพูดได้ดี
 • ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ ใช้ Microsoft Office
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

20-Oct-16

 

Applied
 • มีทักษะด้านภาษาจีนดี สามารถสื่อสารภาษาจีนได้
 • ประสานงานกับสำนักงานมหาวิทยาลัยกรุงเทพในประเทศจีน
 • ประสานงานกับนักศึกษาชาวจีนเพื่อนัดและพาไปต่อวีซ่า

20-Oct-16

 

Applied
 • มีทักษะด้านภาษาจีนดี
 • ปริญญาโทขึ้นไป
 • จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา /หลักสูตร

20-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • good presentation, have experience in training 1-2
 • Good Communication

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในคณะครุศาสตร์
 • คณะอักษรศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ หรือคณะอื่นๆ
 • ถ้ามีประสบการณ์ในการสอน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Aged 35 – 45
 • 5-7 years’ experience in Training/Leadership
 • fluent in Thai & English

19-Oct-16

 

Applied
 • Native English Speaker
 • Excellent multi-tasking skills
 • Experience in Language Institute Industry

19-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher
 • Result-orientated and able to work under pressure
 • Strong IT skills (power point, excel)

19-Oct-16

 

Applied
 • Teach and coach students
 • Paid professional training and development
 • Competitive salary of 21,000 Baht/month

19-Oct-16

 

Applied
 • Ph.D or Doctorate Degree in Business or relate
 • Having a minimum of 3-5 years teaching experience
 • Having a Research Publication in the last 5 years

18-Oct-16

 

Applied
 • Male/Female , Thai Nationality, Age 28 - 35
 • Bachelor's Degree in any related fields
 • 1 - 5 years working experience as sales

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบการทำงานตามเป้า และ KPI ที่องค์กรตั้งไว้
 • ห้คำแนะนำ วางแผนการศึกษาต่อประเทศจีน
 • วิเคราะห์ หาความต้องการของผู้เรียน

17-Oct-16

 

Applied
 • Conduct English classes to college level students
 • Prepare and evaluate each class
 • Workplace located at Southeast Asia University

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี
 • มีประสบการณ์บริหารยอดขาย/บริหารสาขา/หน้าร้าน
 • มีประสบการณ์ตรงด้านการขาย/การตลาด

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Age below 35 years old (Thai Nationality only)
 • degree in Fine Arts , Applied Arts , Creative
 • 5 Years of work Experience in Art or Education

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนาหลักสูตรภาษาไทย ระดับมัธยมปลาย
 • จบปริญญาตรีทางด้านภาษาศาสตร์ (ภาษาไทย), วรรณคดี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ในบางครั้ง

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนาหลักสูตรวิชาสังคม ระดับมัธยม
 • นักวิชาการสังคม จบทางด้านสังคมศาสตร์, ภูมิศาสตร์
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ในบางครั้ง

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • At least 850 TOEIC score
 • Tutoring experience is a plus.
 • 0-3 Years of experience in academic field.

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ 0 - 2 ปี ด้าน English Academic
 • จัด workshop และกิจกรรม ให้กับ Coach ในสังกัด
 • คะแนน TOEIC 850 ขึ้นไป

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Presentation skills (active and convincing)
 • Aftersales or soft skill Trainer in automobile
 • Good command in English

17-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Law
 • Willing to work in Education Sector
 • Good command in English

10-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.