• วุฒิปริญญาโทขึ้นไป
 • สามารถสอนเป็นเนื้อหาภาษาอังกฤษ
 • เวลางานที่ยืดหยุ่น

25-Feb-17

 

Applied
 • ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กวัย 2-12 ปี
 • ตามแผนการเรียนการสอนที่วางไว้
 • กำลังศึกษาด้านครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์

24-Feb-17

 

Applied
 • ทำกิจกรรมและเล่นเกมเพื่อพัฒนาสมองสำหรับเด็ก
 • อายุ 2-12 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี ขึ้นไป

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง สวย บุคลิกดี อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ป.ตรี ครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ จบการศึกษาปฐมวัย
 • มีประสบการณ์ด้านการสอนเด็กเล็ก

24-Feb-17

 

Applied
 • ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กวัย 2-12 ปี
 • จบปริญญาตรี ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์
 • มีความอดทน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

24-Feb-17

 

Applied
 • รับผิดชอบเต็มรูปแบบของห้องปฎิบัติการสอบเทียบ
 • ทำการฝึกอบรมวิธีการสอบเทียบและการใช้เครื่องมือวัด
 • มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 3 year of experience in HRD
 • Ability to develop Training Needs Assessments.
 • Bachelor Degree

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาด้านภาษาจีน หรือสาขาใดก็ได้
 • เคยทำงานด้านการ Consult ด้านการศึกษาต่อ
 • สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาจีน เป็นหลัก

23-Feb-17

THB20k - 35k /month

Applied
 • Bachelor’s degree or above
 • Experienced and passionate in working with childre
 • Good command of English

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป (เอกภาษาจีนหรือเอกการสอนภาษาจีน)
 • มีทักษะด้านภาษาจีนดี
 • มีทักษะใช้โปรแกรม Microsoft Office

23-Feb-17

 

Applied
 • Master’s Degree in education, development
 • 5 years of direct experience
 • Excellent communication skills

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in developing training curriculum
 • Training facilitation in Thai for Thai audience
 • Proficient in English communication & report

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศ ชาย ,หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลทันที

22-Feb-17

 

Applied
 • กำลังศึกษา หรือ จบปริญญาตรี จากสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างชัดเจน
 • รักการสอน รักเด็ก ใจเย็น ชอบหาความรู้เพิ่มเติม

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง กำลังศึกษา หรือ จบปริญญาตรี
 • รักเด็ก ใจเย็น ร่าเริง สดใส ยิ้มแย้ม สุภาพ
 • ฝึกสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษา

22-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะภาษาอังกฤษพอใช้
 • บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์

21-Feb-17

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Sales and marketing planning and development
 • Experienced telesales, hiring and training
 • Experienced in education,especially sale function

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Sales and marketing planning and development
 • Experienced in telesales, hiring and training
 • Experienced in education,especially sales function

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลความเรียบร้อยของชั้นหนังสือและทรัพยากรความรู้
 • บันทึกสถิติการใช้งานหนังสือ วารสารและทรัพยากร
 • จัดเรียงหนังสือ วารสาร และทรัพยากรความรู้

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์การสอน
 • ภาระงานสอน งานวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Digital Marketing
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการสอน

20-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Education Administration
 • Experience in education&administrative management
 • Detailed, persistent and efficient

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.