• จบปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา อายุ 22 ปีขึ้นไป/
  • มีความรับผิดชอบในการสอนสูง
  • มีใจรักในการสอน สอนสนุก สอนเข้าใจ สอนเป็นระบบ

23 hours ago

 

Applied
  • งานธุรการ ประสานงานเอกสาร admin
  • มีความรับผิดชอบสูง มีความอดทน มุ่งมั่นในการทำงาน
  • ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

23 hours ago

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง
  • มีทักษะความสามารถในการสอนคณิตศาสตร์
  • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

23 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.