• เพศชาย-หญิง
  • ปริญญาตรี คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา นิเทศศิลป์
  • สามารถสอนศิลปะ สีไม้ สีช็อก และ ปั้นดินได้

16-Feb-17

 

Applied
  • เพศชาย-หญิง
  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ป.ตรี หรือ มากกว่า
  • รักเด็ก และสามารถสอนเด็กๆ ได้

16-Feb-17

 

Applied
  • สอนภาษาอังกฤษ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะ คุรุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
  • สามารถสอนเด็กเล็กๆ ถึง มัธยมปลายได้

16-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.