• เพศชาย/หญิง
 • มีใบประกอบวิชาชีพ จากคุรุสภา
 • มีความซื่อสัตย์ มีจิตใจโอบอ้อมอารี

27-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • มีใบประกอบวิชาชีพ จากคุรุสภา
 • มีความซื่อสัตย์ มีจิตใจโอบอ้อมอารี

27-Feb-17

 

Applied
 • ออกแบบนิเทศศิลป์ และออกแบบผลิตภัณฑ์
 • กราฟิกดีไซน์
 • อาจารย์

27-Feb-17

 

Applied
 • Native English Speaker
 • A good Technical Instruction
 • A good transmit or communication for the students

24-Feb-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Male or Female, Thai , age 30-45
 • Master Degree in curriculum and instruction
 • 2 years of academic management experience

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป คณะครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 • มีประสบการณ์การสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • สอนระดับอนุบาล - ระดับประถมศึกษาและมัธยม
 • มีประสบการณ์ในการสอนอย่างน้อย 1 ปี
 • มีจิตวิทยาในการควบคุมนักเรียน รักเด็ก

22-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor degree
 • Sales Experiences
 • Achieve budgeted sales and service targets

22-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.