• สอนคณิตศาสตร์ ในวันเสาร์-อาทิตย์
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์

15 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโทหรือปริญญาเอก
 • สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
 • ดูแลรับผิดชอบภาระงานสอนและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Male or Female, age 25-35 Friendly and p
 • Bachelor's Degree in Marketing, Business Admin
 • Able to speak and write English fluently as well

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • To be responsible and accountable
 • To be an active member of the Board
 • To develop and sustain appropriate structures

20-Jul-17

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Teacher
 • English
 • IELTS

16-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.