• สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบติดต่อประสานงาน
  • เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • ทักษะภาษาอังกฤษดีมาก
  • เคยมีประสบการณ์ด้านการสอน
  • เคยประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจ

24-Oct-16

 

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.