• รักเด็ก สื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • มีทักษะการจัดการที่ดี รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
  • มีไหวพริบ มีความรับผิดชอบสูง

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.