• บรรณาธิการ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำสื่อนิตยสาร/หนังสือ/โฆษณา

15 hours ago

 

Applied
 • ตรวจแก้ไขงานแปลเทียบต้นฉบับภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน
 • พิสูจน์อักษร แปลหนังสือภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in communications, journalism
 • Excellent copywriting and copyediting skills
 • Knowledge in using a content management

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Website content translation
 • Analyse language specific data
 • Fluent HK-Cantonese & excellent writing skills

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Review submitted customer feedback of hotels
 • Update and check hotel content
 • Handle Geo-related projects

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Communications Arts
 • Supervise and oversee PR and advertisement’s
 • Good command in Thai and English

16-Feb-17

 

Applied
 • Copywriting, translation, editing and proofreading
 • Must be a native speaker
 • Proficiency in using CAT

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ผู้ช่วยบรรณาธิการที่มีความรู้และทักษะด้านภาษาไทยดี
 • รักการอ่าน และสามารถอ่านหนังสือได้หลากหลายแนว
 • มีทักษะการใช้ Computer, Microsoft Office, Internet

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Advertising, Marketing, Media
 • Copy writing and blogging experience
 • Knowledge in Photoshop

23-Jan-17

 

Applied
 • Good Command of English
 • Thrives under pressure.
 • Past experience in a digital marketing

23-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.