• ตรวจแก้ไขงานแปลเทียบต้นฉบับภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน
 • พิสูจน์อักษร แปลหนังสือภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai nationality, Age not over 35
 • Bachelor's degree in Communication Arts
 • At least 3 years work experience

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เขียนบทความ ทดลองโครงสร้าง เพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิก
 • มีความรู้ด้านช่างต่างๆ เช่น การสร้าง,ซ่อม,แก้ไข

28-Jun-17

 

Applied
 • ตรวจแก้ไขต้นฉบับ ดูแลกระบวนการผลิต
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้

28-Jun-17

 

Applied
 • ดูแลการผลิตต้นฉบับหนังสือตำราเรียนและคู่มือสอบ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์, วิทยาศาสตร์
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้คล่อง

28-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ดูแลการผลิตต้นฉบับหนังสือตำราเรียนและคู่มือสอบ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์, วิทยาศาสตร์
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้คล่อง

28-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี วารสารศาสตร์, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

28-Jun-17

 

Applied
 • Create original work create original work
 • Able to communicate in Thai and English
 • Food lover or Food blogger is a plus

27-Jun-17

 

Applied
 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

26-Jun-17

 

Applied
 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

26-Jun-17

 

Applied
 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

26-Jun-17

 

Applied
 • Editor
 • Proofread
 • Publish

26-Jun-17

 

Applied
 • Ensure web page content is maintained
 • Handle day-to-day commercial communication
 • Fluent in Thai and English

26-Jun-17

 

Applied
 • Male or female, aged not over 35 years old
 • Bachelor’s Degree or higher in a related field
 • 5 years of experience in an editorial job

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 5 years experience as editor or similar
 • Editor novel comics age not over 35 years old
 • Strong in Thai. Japanese, Korean, Chinese is plus.

26-Jun-17

 

Applied
 • Content Creator
 • Men Fashion Writer
 • Men Lifestyle Writer

26-Jun-17

THB16k - 25k /month

Applied
 • Understand client product and campaign
 • ensure project KPI’s are met
 • Monthly reports and analysis to be sent out

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง
 • ประสบการณ์ทางด้านแบบเรียน, แบบฝึกหัด, หนังสือนิทาน
 • นักเขียนภาพประกอบ

26-Jun-17

 

Applied
 • Excellent English writing/editing skills
 • Ability to cope with tight deadlines
 • Prior editing experience at least 2 years

26-Jun-17

 

Applied
 • Opportunity to work in new set up
 • Opportunity to work with exciting client website
 • Opportunity to learn about web marketing

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum of 4 years of working experience
 • Bachelor / Master Degree in Marketing or related
 • High Fluency of English Language

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท อักษรศาสตร์
 • มีความสนใจในสิ่งต่างๆเกี่ยวกับจีน

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21-35 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์
 • มีความรู้ทางด้าน E-Commerce

23-Jun-17

 

Applied
 • Content Creator/ Copywriter/ Social Media
 • Minimum 3 years exp., Fluent in English
 • Near BTS Thonglor

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Ability to think creatively into Copy
 • Experience in writing
 • A passion for writing and the willingness to learn

23-Jun-17

 

Applied
 • 5 years’ experience in a fast-paced news operation
 • Degree or higher in Communications, Journalism
 • Journalistic experience and training in print

23-Jun-17

 

Applied
 • At least 3 - 5 years-experience in marketing
 • Have a strong interest in creative works
 • Bachelor or Master’s degree with specialization

21-Jun-17

 

Applied
 • Write quality digital content.
 • Happy hours, Team lunches & Open pantry!
 • Competitive Compensation & Employee Stock Options.

21-Jun-17

 

Applied
 • Experience in PPC search advertising & performance
 • Able to build large data structures
 • Extremely comfortable with data

15-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Maintain, review and improve our website content
 • Validate information and obtain content essentials
 • Analyse local market, identify local initiatives

07-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.