• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การเขียนข่าวเศรษฐกิจ
  • สามารถวิเคราะห์ข่าวและนำเสนอประเด็นได้ชัดเจน

13-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.