• อ่าน เขียน และแปล ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์เป็นผู้สื่อข่าว
 • มีความรู้ด้านเศรษฐกิจต่างประเทศ

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strategic Planning
 • Account Management
 • Digital Marketing

02-Dec-16

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ตรวจแก้ไขงานแปลเทียบต้นฉบับภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน
 • พิสูจน์อักษร แปลหนังสือภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Assisting the Secretary General
 • Good knowledge of the printing industry
 • Assisting TICC events and projects as assigned

01-Dec-16

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Account Director
 • Account Manager
 • Digital Marketing Agency

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in copyediting
 • Experienced in validating marketing materials
 • On-going freelance assignment

30-Nov-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้าน Media / Film / Communication Art
 • 1 – 7 ปี ด้านสื่อทางวิดีโอ โทรทัศน์ ภาพยนตร์
 • มีความเข้าใจในงานตัดต่อ และการทำ 3D Animation

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Design and development of web-ready infographics
 • Bachelor/Master’s degree in Journalism,
 • 4+ years relevant professional experience

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in public relations
 • 13 years of experience working in public relation
 • Experience of social marketing using various

23-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Full time, permanent
 • Salary provided, bonus, health insurance
 • Middle level, 2 years experience

14-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.