• ตรวจแก้ไขงานแปลเทียบต้นฉบับภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน
 • พิสูจน์อักษร แปลหนังสือภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Website content translation
 • Analyse language specific data
 • Fluent HK-Cantonese & excellent writing skills

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Review submitted customer feedback of hotels
 • Update and check hotel content
 • Handle Geo-related projects

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Communications Arts
 • Supervise and oversee PR and advertisement’s
 • Good command in Thai and English

16-Feb-17

 

Applied
 • Copywriting, translation, editing and proofreading
 • Must be a native speaker
 • Proficiency in using CAT

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Advertising, Marketing, Media
 • Copy writing and blogging experience
 • Knowledge in Photoshop

23-Jan-17

 

Applied
 • Good Command of English
 • Thrives under pressure.
 • Past experience in a digital marketing

23-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.