• สามารถเขียนได้ทุกวิชาในการสอบเข้าราชการ
  • สามารถถ่ายทอดความรู้ออกมาเป็นตัวอักษรได้ดี
  • ทำงานได้รวดเร็ว

21-Jul-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ตรวจสอบและแก้ไขการใช้ภาษา
  • เรียบเรียงต้นฉบับให้เข้าใจง่าย

21-Jul-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
  • รับและตรวจสอบต้นฉบับจากบรรณาธิการ

21-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.