• ตรวจแก้ไขงานแปลเทียบต้นฉบับภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน
 • พิสูจน์อักษร แปลหนังสือภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Support local content & photography projects
 • Improve quality of website content
 • Fluent English & Thai

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Communications Arts
 • Supervise and oversee PR and advertisement’s
 • Good command in Thai and English

23-Feb-17

 

Applied
 • Review submitted customer and internal feedback
 • Handle Geo-related projects
 • Manage English language content on website

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Familiarity and proficiency with Excel
 • Good English fluency in both reading and writing
 • Experience in copywriting or editing an advantage

21-Feb-17

 

Applied
 • Website content translation
 • Analyse language specific data
 • Fluent HK-Cantonese & excellent writing skills

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Review submitted customer feedback of hotels
 • Update and check hotel content
 • Handle Geo-related projects

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Copywriting, translation, editing and proofreading
 • Must be a native speaker
 • Proficiency in using CAT

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.