• มีความคิดสร้างสรรค์
  • ประสบการณ์ด้าน Digital Marketing
  • สามารถทำงานด้าน กราฟฟิก การตัดต่อ และการเขียนบทควา

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.