• วางแผนการตลาด Social marketing
  • จัด campaign ทางการตลาด ในทุกๆช่องทาง
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.