• ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านงานการตลาด อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Great communicator with client
 • Work in a small, talented group
 • Business Development

11 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาด้าน Marketing , PR marketing
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป มีความคิดสร้างสรรค์
 • เชี่ยวชาญ สื่อ offine,online รวมถึง Digital Media

20 hours ago

 

Applied
 • Previous experience with international education
 • 1-2 years’ experience in education consultancy
 • Good command of English

27-Oct-16

 

Applied
 • Establish influencer marketing platforms
 • Integrates local consumer insights
 • Consumer & market trends

27-Oct-16

 

Applied
 • Internet Marketing International Scale
 • Creative Design Marketing, Work from home/anywhere
 • Overseas Training, Experince not essential

26-Oct-16

Base salary + high commission

Applied
 • Experienced in Digital Marketing and Sales
 • Direct Online B2C / B2B eCommerce sales experience
 • Minimum 8 years of related sales experience

26-Oct-16

 

Applied
 • 3-5 years working experiences in digital marketing
 • Bachelor's Degree or higher in Business Admin
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 25-35

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 7 years’ experience in a marketing role
 • 5 years’ experience in B2B marketing
 • Able to travel and work independently

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานกับฝ่ายก่อสร้าง และฝ่ายขาย
 • พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • มีประสบการณ์ อสังหาริมทรัพย์ พิจารณาเป็นพิเศษ

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experiences working in Brand Manager Mkt
 • Sales field in food company
 • Fluent in English

24-Oct-16

 

Applied
 • Fire Fighting System background
 • Knowledge of sales marketing technique
 • Good English abilities

22-Oct-16

 

Applied
 • Product Manager
 • Product Strategy
 • Digital Product

13-Oct-16

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.