• วุฒิป.ตรี-ป.โท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด วิศวกร
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 3-7 ปีขึ้นไป
  • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะการแก้ปัญหา การวางแผน

26-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.