• วุฒิป.ตรี-ป.โท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด วิศวกร
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 3-7 ปีขึ้นไป
  • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะการแก้ปัญหา การวางแผน

23-May-17

 

Applied
  • Marketing xperience with Food Industry
  • Marketing full fuction experience
  • Bachelor's degree or above with Marketing

21-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.