• หญิง อายุ 20-30 ปี
  • แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น
  • จัดเรียงและเติมเต็มสินค้า

06-Dec-16

 

Applied
  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
  • จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง

05-Dec-16

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.