• เพศหญิง เพศชาย
  • อนุปริญญา ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ทางด้านการขาย สามารถทำงาน ได้หลากหลาย

19-Jan-17

 

Applied
  • บริการลูกค้า แนะนำสินค้า ดูแลสินค้า
  • ดูแลความสะอาดหน้าร้าน
  • มีบุคคลค้ำประกัน

16-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.