• ป.ตรีขึ้นไป สาขาวิชาการตลาด
  • มีประสบการณ์ด้านงานขาย After Market มาก่อน
  • ประสบการณ์ด้านงานขายหรือขายออนไลน์มาก่อน

23-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.