• ชาย/ หญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี
  • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.6 ขึ้นไป ปวช.,ปวส,ปริญญาตรี
  • สามารถทำงานได้ตามเวลาเปิด

12-Jan-17

 

Applied
  • เป็นผู้นำมีใจรักและประสบการณ์ด้านการขายสินค้าไอที
  • รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ทำงานเป็นทีมได้ดี
  • เงินเดือน คอมมิชชั่น 1%ยอดขายรวม พร้อมสวัสดิการ

12-Jan-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
  • มีใจรักและประสบการณ์ด้านการขายสินค้าไอที 2ปี+
  • รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ทำงานเป็นทีมได้ดี
  • เงินเดือน คอมมิชชั่น 2%ยอดขาย พร้อมสวัสดิการ

12-Jan-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.