• บริการขายหน้าร้าน
  • ชอบบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • ควบคุม กำกับ และดูแลพนักงานประจำสาขา

19 hours ago

 

Applied
  • Sell high end hair care products in the Salon
  • Deliver sales targets
  • 3 years of experience in consumer, cosmetics, FMCG

26-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.