• ทำสรุปและทำใบรายงานการขาย
  • รักงานด้านการขาย และบริการ
  • แนะนำสินค้า จัดโชว์สินค้า

26-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.