• ทำสรุปและทำใบรายงานการขาย
  • รักงานด้านการขาย และบริการ
  • แนะนำสินค้า จัดโชว์สินค้า

26-May-17

 

Applied
  • โทรขายสินค้าแก่ลูกค้าเป้าหมายตามที่ได้รับมอบหมาย
  • เสนอขายผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าที่โทรเข้ามาสอบถาม
  • ปวส.ขึ้นไป

24-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.