• เพศหญิง
  • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
  • ใช้ LINE / FACE BOOK ได้คล่อง อัพเดทเก่ง

22-May-17

 

Applied
  • ทำสรุปและทำใบรายงานการขาย
  • รักงานด้านการขาย และบริการ
  • แนะนำสินค้า จัดโชว์สินค้า

19-May-17

 

Applied
  • โทรขายสินค้าแก่ลูกค้าเป้าหมายตามที่ได้รับมอบหมาย
  • เสนอขายผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าที่โทรเข้ามาสอบถาม
  • ปวส.ขึ้นไป

17-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.