• เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี ,สัญชาติไทย
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ตรงจากการปฎิบัติการในซุปเปอร์มาร์เก็ต

2 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.