• ชาย/ หญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี
  • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.6 ขึ้นไป ปวช.,ปวส,ปริญญาตรี
  • สามารถทำงานได้ตามเวลาเปิด

19-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.