• เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ออกแบบและเขียนแบบควบคุมงาน
 • ออกแบบควบคุมงาน

20 hours ago

 

Applied
 • Proficient in latest design softwares
 • Highly creative, proactive, detail oriented
 • Good communication in English

20 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบงานกราฟฟิกในช่องทาง Digital Media
 • ประสบการณ์ในการทำการตลาดออนไลน์
 • ประสบการณ์1 - 2 ปี

29-May-17

 

Applied
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์
 • มีทักษะในการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น PHP,.net MS
 • สามารถทำ web site ได้ (มีประสบการณ์)

29-May-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาออกแบบสิ่งพิมพ์
 • สามารถใช้โปรแกรม ILLUSTRATOR,PHOTOSHOP
 • มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับงานศิลปะหรือออกแบบ

29-May-17

 

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี เพศชาย อายุไม่เกิน 27 ปี
 • งานสถาปัตย์และงานตกแต่งภายใน
 • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

24-May-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรีสาขาโยธา
 • จัดเตรียมแบบก่อสร้าง และ Update แบบ
 • จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง

24-May-17

 

Applied
 • Thai Nationality ONLY
 • Bachelor’s Degree in Fashion Design
 • 5-10 yrs. experience in Fashion Design

24-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.