• 1. ดูแลระบบการควบคุมคุณภาพ และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์
  • 2.ควบคุมการใช้เครื่องมือวัด
  • 3.แก้ไขปัญหาชิ้นงานที่ไม่ได้คุณภาพ

12-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.