• ม.6 - ปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป สามารถสร้างแพทเทิร์นเสื้อ
 • สามารถวางมาร์ค / เกร็ดไซค์ ด้วยโปรแกรมยูกะ

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 Years of architectural working experiences
 • Positive working attitude, self-motivated
 • Proficient in computer-aided design 2D and 3D

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Architecture or related field
 • Develop Specification consultant team
 • Have a good relationship with Architectures

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรีขึ้นไปทางด้าน วิศวกรรมเครื่องกล
 • เพศชายและหญิง สัญชาติไทย
 • ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป ในออกแบบการติดตั้ง

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส หรือ ปริญญาตรี วศบ เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Project Achitecture Background
 • High-rise Building experience
 • Interior Design

11-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Adobe Multimedia programme Skils
 • Creative, media, advertisement, film background
 • multi-tasking, time-management, teamwork skills

10-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.