• เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านบ่อบำบัด ซ่อมบำรุง เขียนแบบ

14-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.