• ชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาเสื้อผ้า-เครื่องนุ่งห่ม
  • สามารถปฏิบัติงานที่ ประเทศ สปป.ลาว

19-Oct-16

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์/ออกแบบภายใน
  • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  • มีทักษะการสื่อสาร ประสานงาน การขายที่ดี

19-Oct-16

 

Applied
  • Excellent English skills
  • Solid knowledge in 3D Max Studio Perspective
  • Able to re-locate to Singapore

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.