• แพ็คสินค้าเพื่อจำหน่าย
 • ให้ค่าจ้างตามจำนวนสินค้าที่แพ็คเสร็จ
 • ผ่าน ร.ด. หรือเกณฑ์ทหารแล้ว

22-Jun-17

 

Applied
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า
 • ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
 • สามารถใช้ AUTO CAD ได้

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบสูง
 • ดูแล web และ ออกแบบสื่อโฆษณา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

20-Jun-17

 

Applied
 • Update website
 • แก้ไขปัญหา Hardware,Software,Network
 • สามารถ เขียน ปรับปรุงเวบไซต์ Marketing online

19-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.