• ออกแบบผลิตภัณท์
  • ออกแบบ โปรเตอร์ ส่งเสริมการขายต่างๆ
  • มีประสบการณ์ ทางด้านการออกแบบสินค้า 3 ปี

28-Mar-17

 

Applied
  • Regional Product Development Ceramics Bathroom
  • Casting Process
  • CAD Product Design Modeling Blocking

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.