• ไม่จำกัดเพศ อายุ 24 ปีขึ้นไป
  • มีความใส่ใจ และละเอียดรอบคอบในการทำงาน
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน

21-Oct-16

 

Applied
  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 24 ปีขึ้นไป
  • มีความใส่ใจ และละเอียดรอบคอบในการทำงาน
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน

20-Oct-16

 

Applied
  • ออกแบบสื่อต่างๆ ที่ใช้ภายในองค์กรทั้งหมด
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้าน Graphic design
  • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำเสนอไอเดีย

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.