• จบปริญญาตรีคณะสถาปัตยกรรม
 • สามารถใช้โปรแกรม Autocad, 3d, sketchUp, photoshop
 • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบโครงสร้างไม้จะพิจารณาพิเศ

10-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง , อายุ 25 – 45 ปี
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
 • ประสบการณ์จานวนไม่ต่ากว่า 3 ปี

08-Dec-16

 

Applied
 • Have a good attention to detail and a sense
 • Well-developed recent relevant local industry
 • experience with part design, assembly design

08-Dec-16

 

Applied
 • มีความสามารถด้าน กราฟฟิค และ Photoshop
 • ดูแลการประชาสัมพันธ์บริษัท ผลิตภัณฑ์
 • ดูแล+ประสานงาน การสั่งสินค้าทางช่องทางต่างๆ

07-Dec-16

 

Applied
 • ดูแลการออกแบบ/จัดทำเว็บไซต์ของบริษัท
 • ดูแลการสั่งสินค้าของลูกค้า ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท
 • สามารถ ออกแบบ/สร้าง/ดูแล เว็บไซต์ ได้

07-Dec-16

 

Applied
 • Design semi-Auto assembly machine and tooling
 • Tooling design development
 • DFM, GDT&T, RSS

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ใช้ auto cad ออกแบบและเขียนแบบ
 • เพศหญิง
 • สามารถใช้โปรแกรม auto cad ได้

07-Dec-16

 

Applied
 • Electrical circuit design and modification
 • Experiment, functional test and data collection
 • Failure analysis of failing products and provide

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male, Age 22-25 years old
 • Bachelor degree in Electrical/Electronic Engineer
 • Good command of English

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.