• เขียนแบบ และทำโปรแกรม CAD CAM
 • ประสบการณ์ทำงานด้าน CNC Machining Center
 • สามารถใช้โปรแกรม CAD CAM เป็นอย่างดี

9 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 25-35
 • Bachelor’s or Master’s degree in Computer Science
 • 3 -5 years working experience

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Native Thai on Male / Female.
 • Age 25-35 years old
 • Bachelor’s degree in any field.

9 hours ago

 

Applied
 • Male / Female, 21 years old up
 • degree in Engineering: Mechanical or related
 • 0-2 years in Engineer position from manufacturing

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • male or female, age : not over 40 years old
 • 3 years experience as a designing engineer
 • experience of sales or marketing

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Mechanical Design Engineer
 • Basic English, spoken and written.
 • Computer literate in Microsoft Office

08-Dec-16

 

Applied
 • Design, set up, install, perform, improve for tool
 • Perform the improvement activities
 • Bachelor's degree graduated in Mechanical Engineer

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • จบ ปวส หรือ ป.ตรี มีประสบการณ์ตรงด้าน Mold Design
 • สามารถใช้ Program CAD Inventer ในการDesign Moldได้
 • ใช้คอมพิวเตอร์ Excel , power point ได้

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ปริญาตรี ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ด้านออกแบบ WEBSITE

07-Dec-16

 

Applied
 • Male, Age 23-28 years, BE in Electronics
 • Has experience for design or analysis PCB.
 • Has skill in English communication.

06-Dec-16

 

Applied
 • ดูแลงาน New Model
 • มีประสบการณ์การเกี่ยวกับ New Model
 • สามารถใช้ CMM, Auto CAD, Solidwork ได้ดี

06-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวอุตสาหการ, วิศวเครื่องกล
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถอ่านแบบ เขียนแบบได้เป็นอย่างดี

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ตามกิจกรรม หรืองานอีเว้นท์
 • มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
 • ป้ายโฆษณา อิงเจท คัทเอาท์ บอร์ด ไวนิล

06-Dec-16

 

Applied
 • Experience as a designing engineer
 • using auto CAD
 • Not over 40 years old

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง/ชาย , อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ป.ตรี สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์หรือเรขศิลป์
 • ใช้โปรแกรม Adobe Creative Suite

05-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ดูแลงานด้านไอที-กราฟฟิค
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, แฟลช,

05-Dec-16

 

Applied
 • Process Engineer
 • Production Engineer
 • Quality Engineer

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ26 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์

05-Dec-16

 

Applied
 • Electronic Manufacturing Services (EMS)
 • Software & Hardware development projects
 • Latest technology in high-end electronics products

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาโยธา, ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป ในสายงานเขียนแบบ
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบอาคารสำนักงาน เช่น Office

04-Dec-16

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาเครื่องกล, เขียนแบบเครื่องกล,
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป ในสายงานเขียนแบบ
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบเดินท่อโดยใช้โปรแกรมแบบ 3D

04-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ26 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์

03-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 ปี
 • วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor Industrial Engineer / Logistics Engineer
 • Design & analyzing Solutions for Logistic Platform
 • Location : Leam Chabang Choburi

28-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.