• อนุปริญญา - ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ออกแบบงานไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายขององค์กร
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณลักษณะที่ถูกต้องตามหลัก

22-May-17

 

Applied
  • Male / Female ,Age 25-35 Years old
  • A basic knowledge of English
  • Experience in Mold Design by 3D

22-May-17

 

Applied
  • Bachelor degree in Mechanical Engineering
  • Experience in Design , Solid Work, Auto Cad
  • Experience in Automotive part 3 years

22-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.