• สัญชาติไทย อายุ 20 - 28 ปี
  • วุฒิปริญญาตรีสาขาการตลาด
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.