• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นๆ
 • สามารถใช้โปรแกรม 3D, AutoCAD, Sketch up, Photoshop
 • สามารถถอดแบบ ออกแบบ และเขียนแบบตกแต่งภายใน

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Have a work experience at least 2 years
 • Bachelor's Degree or High vocational certificate
 • Be expert in NX CAD Program

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • New graduate or age under 25 years old
 • Bachelor's Degree or High vocational certificate
 • CAD,CATIA

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop the concept and design
 • Bachelor's degree preferably in Graphic Design
 • Photo taking skills would be a plus

2 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 28-35
 • Bachelor's Degree in any related fields
 • Photoshop proficiency Understanding

2 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 3 years hands-on experiences
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Graphic Design
 • Good initiative, strong analytical skill

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับนักศึกษาจบใหม่
 • ภาษาอังกฤษดี
 • หรือ อายุไม่เกิน 25 ปี ไม่จำกัดเพศ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 6 years of experience in Graphic design
 • Ability to manage and deliver projects on time
 • Good command of spoken and written English.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Fashion des. or Product des.
 • At least 2 years of experience
 • Proficient in AI,PS,3D

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Present งานได้
 • ออกแบบการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้
 • Photoshop, 3D max, Autocad

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ทำอาร์ตเวิรค์ ฉลาก โบว์ชัวร์
 • ทำเว็ปไซด์บริษัท
 • ใช้โปรแกรมAdobe Photoshop, Adobe I

3 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • สามารถอ่านและเข้าใจแบบสถาปัตยกรรม
 • เป็นนัก Render ที่ถนัดการเล่นกะแสงละมุมมองแปลกใหม่
 • เป็นนักนำเสนอในรูปแบบใหม่ๆ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้าน Programmer อย่างน้อย 1 ปี
 • พัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับ Android บน Mobile และ Tabl
 • พัฒนาระบบโดยใช้ PHP Framework

5 hours ago

 

Applied
 • Experiences in Graphic Design
 • Good command in English
 • International and friendly environment

5 hours ago

 

Applied
 • Great client with plenty of challenging briefs
 • Be part of an experienced & supportive team
 • Opportunities for career progression

5 hours ago

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • มีความกระตือรือร้น สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • ตั้งใจ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถพัฒนาตนเองอยู่เสมอและรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี ด้านออกแบบเครื่องประดับ และ อื่นๆ
 • มีทักษะการออกแบบด้วยมือ และคอมฯ Jewel CAD

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 4 years of hands-on web design experience
 • Webdesign experience for eCommerce a big advantage
 • UI/UX design experience

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Visualization, Computer Art
 • Exceptional design portfolio
 • Highly discipline and strong passion in creativity

8 hours ago

 

Applied
 • User Experience UX Designer
 • Minium 3 years experience in mobile application
 • Degree in Design, Communication, Computer Science

8 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย หญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาด้านการออกแบบ
 • Adobe Photoshop, Indesign , FrameMker

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Graphic design
 • Most content of the jobs are mechanical related
 • Edit and Design printing material content & layout

8 hours ago

 

Applied
 • Digital video editing
 • Bachelor in Digital Media Production
 • Proficiency in Adobe creative

9 hours ago

 

Applied
 • Learn how to design material handling systems
 • Learn to work in international project teams
 • Get familiar with mechanical process engineering

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 days work and flexible times
 • Good creative and innovative idea
 • Experiece in Advertising Agency is adventage.

11 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบสูง ในงานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ และตั้งใจในการทำงาน

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ศิลปกรรมหรือเกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปี ด้านศิลป์ และการออกแบบ
 • วางแผนกลยุทธ์การใช้สื่อโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าทางด้านนิเทศศาสตร์
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5-7 ปี
 • วางแผนกลยุทธ์การใช้สื่อโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีทักษะการเขียน และการพูดที่ดีที่สามารถโน้มน้าว
 • การบริหารสื่อ และการสร้างเครือข่าย

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female,Thai nationality, Age 25-35
 • 1-3 years working experience as web designer
 • Good command of English

19 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • เพศ ชาย/หญิง ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป
 • รับผิดชอบจัดเตรียม ออกแบบ ประมาณการ

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Familiar with Adobe software products.
 • Willing to learn InDesign and FrameMaker.
 • Monthly Salary 14K to 30K, plus bonuses and OT.

19 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1-3 ปีขึ้นไปในตำแหน่ง Graphic Designer
 • มีทักษะด้านการส้รางสรรค์งาน
 • มีประสบการ์จากงาน Graphic Decorate และออกแบบ Logo

19 hours ago

THB13k - 20k /month

Applied
 • มีประสบการณ์ในการเขียนแบบอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้เรื่องวัสดุ และอ่านแบบได้
 • สามารถตรวจ BOQ ได้ สามารถตรวจ spec วัสดุได้

19 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • At least 2 years experience in graphic design
 • Proficient in Photoshop, Illustrator, InDesign
 • Salary 20K - 25K, 5 working days

19 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Electrical Engineering
 • Good technical computer skills
 • 2+ years’ experience in Electrical Engineering

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Excellence in English Language Proof Reading
 • Degree in any related field
 • Service Mind with Team and Client Relationship

19 hours ago

 

Applied
 • ประสานงาน เติมเต็มให้ทีมงานทุกตำแหน่งบรรลุเป้าหมาย
 • ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ ผลิตสื่อ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีไหวพริบ ปฏิภาณ เข้าใจภาพรวมของการทำงาน

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง
 • อายุ 28 - 32 ปี
 • ทักษะด้านการออกแบบและมีความคิดสร้างสรรค์

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือนิเทศศิลป์
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการออกแบบ3D ดิสเพล
 • มีความสามารถในด้าน Graphic Design Program

19 hours ago

 

Applied
 • Be part of a high performing international team!
 • Expertise in HTML and CSS.
 • Experience working with JavaScript

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงาน 0-4 ปี
 • สวัสดิการ โบนัส/โอที/ประกันสังคม

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Master’s Degree in Web Design
 • 1 year of relevant web development experience
 • HTML, CSS and JavaScript

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Be able to manage ad-hoc retail operational
 • Monitor stock levels and make decisions
 • manage corporate event accounts

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female, Age: 25+
 • 2 to 3 years direct experiences
 • Keen understanding of digital best practices

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย,หญิง อายุ 24 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส. ขึ้นไป ,ประสบการณ์:2 ปี
 • รับผิดชอบงานเขียนแบบ อยู่ประจำสำนักงานใหญ่

19 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเขียนแบบ
 • ใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น Autocad , 3D max

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีความซื่อสัตย์และอดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.