• ออกแบบ ลายพิมพ์เสื้อผ้าแฟชั่น
  • ปวช หรือ ปวส ขั้นต่ำ
  • มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
  • สามารถเขียนแบบได้
  • เขียนแบบ AutoCAD 2D หรือ 3D เกี่ยวกับระบบดูดฝุ่น
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

23-Apr-17

 

Applied
  • วางแผนการตลาดออนไลน์
  • ออกแบบ feature ใหม่ๆ ในเว็บไซต์
  • ปวส.ปวช.ขึ้นไป

23-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.