• รับผิดชอบงาน Design ด้านต่างๆขององค์กร
  • ใช้โปรแกรม Photoshop และ Illustrator
  • สามารถทำงานที่จังหวัดสมุทรสาครได้

17-Feb-17

 

Applied
  • สามารถ จัดทำ BOQ และคิดราคาได้
  • จบการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
  • สามารถเขียนแบบ ด้วยโปรแกรม Autocad

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.