• ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานออกเเบบ 3D อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ รักงานออกเเบบ

11 hours ago

 

Applied
 • Excellent knowledge of HTML5 and CSS3 standards.
 • Intermediate proficiency in PHP, including OOP.
 • knowledge of Database Management Systems

19 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in related field
 • High level of expertise in Adobe Photoshop
 • Good skill in photography and videography

27-Mar-17

 

Applied
 • Male or female age 22-25 years
 • Experience in the product development / R&D
 • Good command in English

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • To handle sales activities
 • To present and explain products to customers
 • To provide after sales support

27-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล
 • ออกแบบร่าง Draft และออกแบบรายละเอียดเครื่องจักร
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบเครื่องกล 1 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • อายุ 20 - 35 ปี
 • สาขาใช้ Photoshop / Illustrator ได้เป็นอย่างดี

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Electrical Engineering
 • 3-5 years experience in the product development
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 27-35

24-Mar-17

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพ กว. (ถ้ามี)
 • ตรวจสอบการจัดการพลังงาน
 • เขียนแบบ AUTO CAD

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง, อายุ 22-35 ปี
 • จบป.ตรี คณะวิชาคอมพิวเตอร์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

22-Mar-17

 

Applied

Manufacturing Program Manager

--

Bangkok Area - Pathumthani

 • 5 years of program management experience
 • Worked with internal and external partners
 • Has expertise on product design

22-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง , อายุ 25 – 45 ปี
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
 • ประสบการณ์จานวนไม่ต่ากว่า 3 ปี

22-Mar-17

 

Applied

Product Engineer

--

Bangkok Area - Pathumthani

 • 3 years experience in product engineering
 • Mechanical engineering drawings and nomenclature
 • Electrical circuit design (digital and analog)

22-Mar-17

 

Applied
 • Design Engineer (Distribution Board)
 • Draw up plans for making Distribution Board
 • Make a list of parts

22-Mar-17

THB16k - 25k /month

Applied
 • ออกแบบ/เขียนแบบ/ถอดแบบ งานเฟอร์นิเจอร์
 • เพศ : ชาย/หญิง อายุ 23-45 ปี
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์

22-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ / ผ่านงาน / ฝึกงานด้านออกแบบกราฟิค
 • สามารถใช้โปรแกรมออกแบบได้ดีเยี่ยม
 • Program : Illustrator / Psd / Indd / Website&Html

20-Mar-17

 

Applied
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขาช่างเชื่อม, ช่างกลโรงงาน
 • มีความเข้าใจในการอ่านแบบ และเขียนแบบ
 • เขียนแบบ ชิ้นส่วนงาน การประกอบ

20-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.